Ilegalităţi crase în curtea lui Chiriţă de la OCPI Olt

Aviz nrAlarmă de gradul zero! Pare de necrezut, dar iată că se întâmplă ca pe vremea lui Vodă Caragea. La OCPI Olt se poate orice, faptele o dovedesc. Aşa că, mare atenţie atunci când mergeţi la o astfel de instituţie! Nu staţi numai cu buzunarele cusute, dar grijă mare şi la ce scriu ăştia pe documentele oficiale, că s-ar putea să rămâneţi fără bunuri (terenuri, case)!!  

Într-un stat de drept, legea ar trebui să fie garantul drepturilor şi obligaţiilor tuturor membrilor societăţii, iar instituţiile statului, prin pârghiile administrative, conferite tot de lege, instrumentele ce trebuie să sădească încredere în rândul populaţiei, prin aplicarea corectă şi transparentă a legii. Teoretic cam aşa ar trebui să stea lucrurile, însă în practica de zi cu zi, ele se prezintă cu totul altfel, legea fiind încălcată grosolan sau prost aplicată de către angajaţii statului, fapt ce creează derapaje în lanţ şi multă frustrare în rândul cetăţenilor. Motivele pentru care legea este relativizată sau prost aplicată sunt deja cunoscute: corupţia, incompetenţa sau ordinele venite de la vreun şef de partid.

În cazul pe care îl vom prezenta în continuare este posibil să existe câte ceva din toate aceste motive, cauze care au dus la crearea unei situaţii absurde, care ridică mari semen de întrebare asupra unei instituţii importante din judeţul Olt, mai ales în ceea ce priveşte integritatea şi profesionalismul angajaţiilor acestei instituţii publice. Dar să prezentăm cazul!

Şmecherii făcute din pix

Potrivit datelor de la dosar, în data de 24 august 2015, prin încheierea nr. 52758, angajaţii Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Slatina dădeau răspuns favorabil cererii de notare în cartea funciară a contractului  de arendare  nr. 129/29.05.2015, încheiat între SC POND STAR GMT SRL şi AGROTREND NATURE CROP SRL. Terenul care face obiectul arendării, în suprafaţă de 87,30 ha, situat în tarlaua 123-124, parcela 1, cu nr. Cadastral 50173, face parte din extravilanul localităţii Piatra Olt, iar până în data de 03.04.2015 a fost în proprietatea MARCONF SRL. De la data respectivă, cele 87,30 ha au intrat în proprietatea POND STAR GMT SRL, de aici şi manevrele şi neregulile cu legea. Aşa cum rezultă şi din acte, la scurt timp de la încheierea convenţiei, noua proprietară a terenului de 87,30 ha, SC POND STAR GMT SRL, încheie în data de 29.05.2015 contractul de arendare nr.129 cu SC AGROTREND NATURE CROP SRL, contract a cărui notare în cartea funciară, întreprinsă de angajaţii OCPI Olt, aruncă mari semne de întrebare în ce priveşte legalitatea acesteia. Fiind o operaţiune juridică, adică reglementată de lege, angajaţii OCPI Olt trebuiau să verifice în primul rând dacă cele 87,30 ha se mai află în circuitul agricol şi abia apoi să ia în calcul convenţia civilă încheiată între SC POND STAR GMT SRL şi AGROTREND NATURE CROP SRL. La art.3, alin.(2) din contractul  nr.129/29.05.2015 este trecută o mare minciună, şi anume: ,,Categoria de folosinţă a terenului în suprafaţă de 87,30 ha este aceea de teren arabil”, minciună ce ar fi trebui devoalată de angajaţii OCPI Olt. De ce? Explicaţia este destul de simplă. Încă din 2010, cele 87,30 ha au fost scoase definitiv din circuitul agricol, scoatere care a avut la bază şi Avizul nr.16/2010, eliberat chiar de OCPI Olt. În prezent, conform Autorizaţiei de Construire nr.31 din 28.10.2010, eliberată de Primăria Piatra Olt, pe suprafaţa respectivă se desfăşoară ample operaţiuni ce au drept scop înfiinţarea unei ferme piscicole în sistem intensiv. Aşadar, în situaţia dată, mai ales că exista şi un aviz, eliberat chiar de OCPI Olt, pentru scoatere definitivă din circuitul agricol, e normal să te întrebi cum de au putut notat angajaţii acestei instituţii, în cartea funciară, contractul de arendă nr.129/29.05.2015, pentru o suprafaţă ce are o cu totul altă destinaţie? Iată o întrebare la care procurorii DNA trebuie să găsească grabnic răspunsuri. De ce atâta grabă? Pentru că nu se poate ca asupra unei astfel de instituţii publice, cu impact major în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, să planeze suspiciuni grave asupra integrităţii propriilor angajaţi şi neîncredere în ce priveşte justeţea actelor eliberate.

Grup infracţional organizat?

La cum s-a acţionat şi acţionează în continuare, nu trebuie deloc eliminată această ipoteză de lucru. Acţionar majoritar la SC AGROTREND NATURE CROP SRL este un elveţian, Civati Pascal, prin firma CIBRO GMBH. Firma a fost înfiinţată în anul 2014 şi are în obiectul de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. Pentru un timp, Civati Pascal s-a ocupat cu cămătăria legalizată, acesta oferind împrumuturi între 1500 euro şi 2.500.000 euro. Venirea acestuia în România se pare că are legătură cu Dumitru Ivanciuc, personaj controversat, care înainte de ’89 lucra în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. În vremea ministrului comunist Cornel Burtică, acesta a fost transferat în Serviciul de Informaţii Externe, cu specializarea Elveţia. La începutul anilor ’90, Dumitru Ivanciuc a participat în mod direct la privatizarea unei reţele întregi de fabrici de sticlă din România, prin intermediul unor firme româno-elveţiene şi prin grupul Euromex. În acest context apare Civati Feruccio Pasquale, tatăl lui Civati Pascal, acţionar la EUROMEX SA, care a fost puternic implicat, se pare, în falimentul fabricii de sticlă de la Târgu Jiu şi în falimentul serelor de la Işalniţa, judeţul Dolj. În prezent, Civati Pascal este acţionar la mai multe firme ce au în obiectul de activitate comerţul cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere, şi nu numai: SC EUROMEX SA, STICLĂ TURDA SA, SWISS GLASS INVEST SRL, MONDIAL GLASS SRL, STAR GLASS SA, ANCO SA, P&P SRL, CIVIMPEX SRL, SWG EVOLUTION SRL, ROMAGRA DISTRIBUTION SRL.

Prin AGROTREND NATURE CROP SRL, elveţianul Civati Pascal caută să obţină cât mai multe fonduri APIA, însă fără să muncească terenurile arendate. În prezent, acesta nu deţine niciun utilaj agricol în judeţul Olt, muncile agricole fiind efectuate de societăţi cărora elveţianul le-a dat ţeapă la propriu. Modul prin care acesta încearcă să pună mâna pe cele 87,30 ha situate în Piatra Olt, proprietatea firmei POND STAR GMT SRL, arată destul de clar că elveţianul nu joacă deloc curat. Pentru reuşita sa, acesta a corupt mai mulţi angajaţi ai MARCONF SRL, reangajaţi de elveţian la SC AGROTREND NATURE CROP SRL, şi se lasă consiliat de o avocată din judeţul Olt, fără scrupule, în casa căreia, situată în comuna Valea Mare, a avut pentru o vreme şi sediul social al SC AGROTREND NATURE CROP SRL. Acum, AGROTREND NATURE CROP SRL are sediul în comuna Slătioara, judeţul Olt.

Continuarea în numărul viitor!

Reclame