În atenţia ANI, Vasiloaica de la DADR Olt – probleme penale în declaraţia de avere

APIA document VasiloaicaArt. 62, alin 6 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public: ,,La intrarea în corpul funcţionarilor publici, funcţionarul public depune jurământul de credinţă în termen de 3 zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă. Jurământul are următoarea formulă: ,,Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”.

Potrivit actelor normative în vigoare (Legea nr.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere şi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei), orice persoană care ocupă o astfel de funcţie sau demnitate publică are obligaţia să-şi declare, an de an, averea deţinută. Prin avere deţinută/dobândită, supusă verificării, potrivit legii, se înţelege totalitatea bunurilor, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane, care trebuie cuprinse în declaraţia de avere, potrivit legii. Şi, atenţie!, declaraţiile de avere şi interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, declaraţiile de avere şi interese constituie acte publice, iar autorii lor răspund penal pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.  În ultima vreme, în judeţul Olt mai multe persoane ce ocupau demnităţi publice sau aveau calitatea de funcţionar public şi-au pierdut locul de muncă, după ce au intrat în vizorul inspectorilor de la Agenţia Naţională de Integritate şi s-a dovedit că au încălcat legea.

Acum supunem atenţiei publice şi A.N.I. un nou caz de încălcare flagrantă a legii de către un angajat al Direcţiei pentru Agricultură Olt.

Sărac în acte, însă…

Cam aceasta este impresia pe care încearcă din răsputeri să o lase Jan Vasiloaica, consilier superior şi şef serviciu în cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt. Din declaraţiile de avere şi din cele de interes, depuse la secretariatul DADR Olt, rezultă că singurele venituri ale familiei Vasiloaica sunt obţinute doar din salariu şi din onorariile încasate de soţia acestuia, de la diverşi clienţi, pe care îi reprezintă în instanţă.

Iuliana Luminiţa Vasiloaica, soţia inspectorului de la DADR Olt, este avocat plin din anul 2000 şi membru în comisia de cenzori a Baroului Olt.

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocata, printre altele, reglementează destul de clar şi limitele în care un avocat trebuie să-şi desfăşoare activitatea. Astfel, potrivit art. 15 din lege, exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat, cu ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri şi cu exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.

Cu toate acestea, încă din 2007, avocata Iuliana Luminiţa Vasiloaica se numără printre acţionarii firmei AGROSERVICE RECEA SA, o societate cu sediul social în comuna Valea Mare din judeţul Olt, care are ca obiect de activitate activităţi auxiliare pentru producţia vegetală.

Legat de modul cum a luat naştere această societate comercială pe acţiuni există o poveste la fel de interesantă, cu care vom reveni însă într-unul din numerele viitoare ale publicaţiei. În scurte cuvinte, AGROSERVICE RECEA SA a fost ridicată pe patrimoniul fostului S.M.A. Recea, o fostă întreprindere agricolă de stat, la care, după Revoluţia, director era Doina Olteanu, mama avocatei Iuliana Luminiţa Vasiloaica. De altfel, şi la această oră Doina Olteanu deţine cele mai multe acţiuni în firmă şi este  şi administrator unic la AGROSERVICE RECEA SA. Tot la AGROSERVICE RECEA SA mai este acţionară şi Lucica Pârvu Olteanu. Cu Lucica Pârvu Olteanu, mama avocatei mai este asociată în firma PUY SRL, o firmă tot cu sediul în satul Recea din Valea Mare, care are drept obiect de activitate comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Lucica Pârvu Olteanu deţine şi o întreprindere individuală, OLTEANU GHE. PÂRVU LUCICA II, cu sediul în satul Zorleasca, comuna Valea Mare.

Fonduri de la APIA

Deşi nu rezultă din declaraţiile de avere şi de interese depuse din 2012 şi până în prezent la secretariatul DADR Olt, avocata Iuliana Luminiţa Vasiloaica face totuşi bani frumoşi pe o întreprindere individuală, din activităţi ce ţin de domeniul agricol.

Aşadar, prin această omisiune, asistăm la o dublă încălcare a legii, fapte săvârşite de soţii Vasiloaica în formă continuată, ca să ne exprimăm într-un limbaj din domeniul în care avocatul-fermier Iuliana Luminiţa Vasiloaica vrea să lase senzaţia că şi l-a însuşit şi prestează cu onestitate.

Lipsa de integritate a celor doi soţi şi masca de oameni simpli afişată de aceştia ascund în fapt interese care lezează în mod direct principiile care reglementează domeniile în care aceştia activează. Până la urmă nu de principii duce ţara noastră lipsă, ci de conştiinţe oneste, care să le respecte.

De ce a fost nevoie de toată această lipsă de transparenţă şi de ce a omis Jan Vasiloaica, angajatul DADR Olt, să declare veniturile obţinute de soţia acestuia, din activităţi întreprinse pe o întreprindere individuală, sunt întrebări la care îi vom lăsa pe inspectorii ANI şi pe procurorii care vor investiga acest caz să găsească răspunsuri, nouă nerămânându-ne decât rolul să vă prezentăm faptele.

Întreprinderea individuală VASILOAICA GHE. IULIANA LUMINIŢA, cu sediul în comuna Valea Mare, a fost înfiinţată în anul 2012 de avocata Iuliana Luminiţa Vasiloaica pentru a lua fonduri de la APIA.

Potrivit informaţiilor oficiale obţinute de la APIA- Centrul Judeţean Olt, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, Întreprinderea Individuală VASILOAICA GHE. IULIANA LUMINIŢA a obţinut următoarele subvenţii publice: în 2012 – suma de 40.335 lei, în 2013 – suma de 42.335 lei, iar în 2014 – suma de 45.960 lei, pentru anul 2015 întreprinderea urmând să încaseze banii în cursul anului 2016. Cu toate că aceste cifre apar în evidenţele celor de la APIA – Centrul Judeţean Olt, deci în documente publice, la mijloc fiind vorba de bani publici, sumele respective ( circa un miliard şi trei sute de milioane lei vechi) nu se regăsesc şi în declaraţiile de avere ale soţului avocatei, Jan Vasiloaica, angajatul DADR Olt, deşi legea obligă la aceasta. Ba mai mult, în declaraţia de interese, angajatul DADR Olt nu face nicio referire la faptul că soţia sa deţine şi obţine venituri printr-o întreprindere individuală. Există voci care consideră că angajatul DADR Olt a evitat în mod expres să declare aceste informaţii, tocmai pentru a nu se face legătura între locul de muncă al acestuia şi sumele de bani obţinute de soţie, pentru nişte terenuri nelucrate, care niciodată nu au fost verificate la faţa locului sau supuse mecanismului de verificare prin teledetecţie. Aşadar, în faţa unor astfel de fapte cu iz penal, solicităm organelor abilitate ale statului să demareze de urgenţă o anchetă în acest caz!

Alin BĂLAN

Reclame